BEVEZETÉS


A MOLDVAI HANGSZERES DALLAMOK című kötet egy több éves gyűjtő és rendszerező munka kottában és hanglemezen történő megjelenítése, amelyben a "bartóki" ötödik zenedialektus, a moldvai tájegység - azon belül is a bakói térség - hangszeres zenéjét kívánjuk bemutatni, illetve közelebb hozni a moldvai csángó kultúra iránt érdeklődők számára.

A más magyar zenedialektus-terű letekről nem ismert új dallamtípusok, valamint a zene és a tánc lendülete, lüktető ereje egyre jobban ráirányítja a figyelmet erre a számunkra sokáig ismeretlen zenei világra. Évről-évre nő a moldvai zenét tanulók száma és a moldvai táncházak népszerűsége.
Kötetünk kottapéldáival és lemezmellékletével segíteni kívánunk mindazoknak, akik zeneiskolában, szakkörben, népzenei táborban, zenekarban vagy táncházban szeretnének még jobban megismerkedni a moldvai tájegység zenéivel és táncdallamaival.
Míg énekes dallamaikat régóta ismerhetjük neves népzenekutatók és népdalgyüjtők gyűjteményeiből, addig hangszeres zenéjükről ez idáig mindössze egy-két kötet kisebb fejezetében olvashattunk. Kiadványunkkal ezt a hiányt szeretnénk pótolni.

Kötetünk megjelentetésével tisztelegni szeretnénk a moldvai csángómagyarok előtt kultúrájuk megőrzéséért, ápolásáért és annak továbbadásáért.

A MOLDVAI HANGSZERES DALLAMOK című kötet az Óbudai Népzenei Iskola kiadványsorozatának legújabb darabja, mely az iskola - e tájegység zenéjével foglalkozó - tanárainak és volt növendékeinek munkája.
Szerkesztője Balogh Sándor zenetanár, aki egyben a kötet első nagyobb fejezetének szerkesztője is, melyben a legelterjedtebb hangszerről, a furulyáról és jellemző csángó típusairól ír, továbbá a moldvai játékmódot elemzi. E fejezet dallamtárában száz dallam kottapéldáját tesszük közzé, melynek nagy része eddig más szerző által még nem került publikálásra.elsősorban zeneiskolák számára...