Előszó


A Magyar zene cimbalomra (népdalfeldolgozások, régi magyar táncok és műzenei átiratok) című gyűjtemény 35 éves kutatómunka eredménye. Az anyag gyűjtése múzeumokból, kottatárakból és - különböző helyszíneken - népi adatközlőktől származik.
A kutatásban segítségemre voltak: a Néprajzi Múzeumban Dr. Tóth Margit, a MTA. Népzenekutató Csoportjánál Dr. Martin György Dr. Sárosi Bálint és nem utolsó sorban Dr. Rajeczky Benjámin zenetudósok. A gyűjtemény nagy részét a népzenei lejegyzések, harmonizálások és átiratok képezik.

Ez az összeállítás az 1998-ban megjelent cimbalom tanterv tananyagának hiánypótló gyűjteménye, amelynek zenei anyaga - jelenleg is - kéziratokban található meg, a cimbalomtanárok és növendékeik ezekből másolják. Tanításával fejleszthető a tanuló díszítő, harmonizáló és improvizáló készsége, valamint a magyar zenére való érzelmi nevelése.
Az összeállítás tartalma hűen tükrözi az elmúlt évszázadok magyar zenéjét, amelynek egy része eredeti cimbalomra írt mű és népzene, vagy a cimbalom jellegének megfelelő átirat. Mind a szerzők, mind a feldolgozók műveikben hangsúlyozottan kiemelték a cimbalom megszólaltatásának sajátosságait. Többen közülük e hangszer jeles előadóművészei is voltak (Állaga Géza és Erdélyi Dezső).

A népzenei rész zömében híres magyar cimbalmosoktól gyűjtött anyag, amelyeknek - esetleg - Ők a szerzői (Soproni Tendl Pál, Suha Balog József). Ezeken a darabokon jól taníthatók a cimbalomszerű díszítések, variációk, tremolók, nehéz ritmusképletek, harmonizálások. A más hangszerektől átvett népzenei anyag (hegedű, citera, duda, furulya), alkalmas a transzponálás oktatására.
A harmonizált magyar népdalokon gyakorolható az önálló harmonizálás, a népdalok csokorba illesztése, valamint a kíséretek különböző típusai (akkordfelbontás, dűvő, sánta dűvő, esztam, parlandó-rubáto stb.).
A régi magyar zene és a történelmi dalok átirataival megismerheti a tanuló a magyar zene múltját, a zeneszerzők és a cimbalomra feldolgozók nevét.

A gyűjtemény előzményeként már megjelent Állaga Géza: Válogatott tanulmányok cimbalomra Zeneműkiadó, 1975, a Cimbalommuzsika I-II. kötete (Zeneműkiadó, 1976-77), majd e pályázati anyagnak hangzó változata 3x60 perces CD-n illetve kazettán (1996, 2000 és 2001).
A hangzó anyag előadói az Óbudai Népzenei Iskola kiváló növendékei, az Országos Rácz Aladár cimbalomverseny győztesei.
A 35 éves gyűjtőmunka eredménye kb. 3 kötetre való anyag. Ez a válogatás csak a cimbalomra írott művek gyűjteménye, nem szerepelnek benne a kamarazenei illetve zenekari művek.

Budapest, 2003 december

Béresné Szöllős Beatrix